Dans

Vals

Vals är "måstedansen" nummer ett. Men det finns flera olika sorters vals som Gammalvals, Modern Vals, Slät vals, Springvals, Wienervals. Här går vi igenom Gammalvals.

Valsen handlar om att röra sig i en valsbana runt på golvet, man snurrar med- och motsols Vartannat steg framåt och vartannat steg bakåt på det första taktslaget. I gammalvalsen tar man stödsteg på taktslag två och tre.

Vi börjar från början. Utgångsläget för mannen blir att på första takten nu ta ett steg framåt med höger.

Höger fot framåt.

Flytt framåt av vänster fot intill höger fot.

Rotation medsols på fotsulan

Flytt bakåt av vänster fot

Damen tar sina steg tvärtemot mannen och kliver bakåt på första takten etc.

När man byter håll från medsols till motsols stannar rotationen och nästa steg i första takten sker åt samma håll som det föregående gjorde.

Börja med att inte göra rotationer av större mått, ju säkrare det går öka snurret på foten i taktbytet.

När paret dansar tillsammans tar man sina steg mellan kavaljerens ben och det underlättar att dansa nära varandra för att lättare följa varandra. Ju mer samspelta man blir desto längre från varandra kan man dansa.

Wienervals

Skillnaden är inte stor mellan Gammalvals och Wienervals. Det som skiljer är bakåtstegen och att man istället sveper runt i takten än att sätta ner foten. Partnern som var den som svepte bakåt tar nu ett steg framåt i första takten, nu är det den andre partnerns tur att svepa bakåt för att sedan ta första steget framåt igen etc. I dansen dansar och kliver man runt varandra i högre utsträckning än i gammalvalsen.