Midsommar på Morsarvet 2008

Fredagen den 20:e Juni anno 2008 flög av tradition sommarens vindar in

över Svea Rike och MpM firades till fullo av de närvarande!

 

Detta gestaltade sig bland annat genom att:

Herr Skäär välkomstorerade på gräns till dikt

 

CDA lät korkarna flyga som välkomstsalut

 

JRL översåg att mastången sattes i som den skulle

 

Fader Berg blåste i basunen & såg till att tältets stag stodo som de skulle

 

Herr Hegethorn såg till att de lekar som skola lekas så och lekos som de skola lekas

 

Herr Lowisin nöjt blickandes mot den Lowisinska höjden

 

Monsieur vendroux chanté français montrent

 

Sen var det hög tid att intaga sill och nubbe och många andra delikatesser därtill

 

 

 

 

In English Please!