Croquet

Croquet - detta fantastiska spel som vi älskar så mycket försöker vi genomföra ett mästerskap i varje år på Morsarvet. Här kommer en liten historia, samt de reglern som används vid croquetspel på Morsarvet.

Croquet är en anrik sport som fann sin form i England på 1800-talet. Sporten kallades då först för "Crocky". Vad som få känner till är nog att denna sport även var med i de Olympiska Spelen år 1900 i Paris. Kanske än mer anmärkningsvärt är att de allra första kvinnliga OS-deltagarna kom till start i just croquet - fröken Brohy och fru Ohnier. Den manliga superstjärnan hette vid samma OS Aumoitte som vann guld i både singel- och dubbelbollen. Men därefter har tyvärr sporten bara spelats som sällskapsspel i större och mindre trädgårdar bland gentlemän och gentlekvinnor - vilket ju är väldigt trevligt det också. VM spelas dock, så filar vi lite på formen så ska vi nog kunna ta hem en ädel medalj!

Det finns tre former av croquet, "associationscroquet" och "golfcroquet" som är standardiserade, plus "svensk croquet". Svensk croquet spelas endast i Sverige och delar av Ryssland.

Reglerna i korthet

Planen skall vara 14x24 meter (eller mindre enligt samma proportioner). Två meter mellan kortändor och käppar. En meter mellan käppar och båge 1/8 och 2/7.

Bågarna skall vara 14-17 cm breda och cirka 30 cm höga, samt vara så pass kraftiga att de inte påverkas om de träffas av klot eller klubba. Käpparna ska nå cirka 30 centimeter över marken. Alla klot måste vara av samma storlek med en diameter av 7,5 till 9 cm. Endast kortsidan av klubban får användas.

Spelet går ut på att 1. göra stor rond 2. bli fribytare 3. som fribytare roqueara samtliga kvarvarande myndiga klot.

Spelet börjas med att klot placeras högst ett klubbhuvud från fotkäppen. Om klotet inte går igenom första bågen från utgångsläget får det tas av planen (omedelbart) spelas från utgångsläget i nästa spelomgång.

Roquering kan endast ske av myndigt klot (klot som passerat 3dje bågen).

Ett klot kan endast roquera ett motståndarklot per slag.

Bengel (klot som inte passerat båge 3), gör träff när det passerar en båge.

Myndigt klot gör träff när det passerar en båge, passerar kronan, betalar tull eller roquerar.

Ett myndigt klot som passerar båge 1 gör enkelträff.

Ett klot som är fribytare gör träff endast när det roquerar.

En spelare har rätt att croquera endast när den roquearat.

Ett myndigt klot som roquerar skall, om det roquearade klotet ej blivit dött klot (hamnar utanför spelplanen), croquera detta.

Därefter har spelaren rätt till ytterligare ett slag.

En spelare som croquerar och förpassar det croquerade klotet utom spelplanen mister rätt till eventuellt ytterligare slag.

Ett klot som roquerar och som i samma slag går genom båge eller betalar tull lämnas ovidkommande, endast roqueringen gäller.

Viktiga nyheter i Svensk Croquet är att valmöjligheten mellan fri och fast croquering eller dubbelträff är borttagen. Vid roquering är det endast fri croquering som är tillåten (alltså får ej det egna klotet hållas fast).

Samt vid croquering av klot ut över planens begränsning mister corquerande spelaren rätt til ytterligare slag i spelturen. Undantag görs för fallet när fribytare croqueras ut, för att inte försök till pinning skall bestraffas om det misslyckas.

 

Madonna plays the game ... Should You ?

 

För fullständiga regler: www.croquet.nu

(Tack till Diana du Rietz för bilderna.)